Ортодонтия

Ортодонтията се занимава с лечението на неподредени зъби и челюстни деформации. Ние прилагаме целия набор от съвременни концепти за постигане на хармонична усмивка чрез максимално децентни и естетични ортодонтски способи и апарати. 

Лечение при възрастни:

В съвременната ортодонтия възможностите за корекция на захапката и подредбата на зъбите съвсем не се изчерпват с терапия в детска възраст. Напротив, никога не е късно да постигнем хармоничната и атрактивна усмивка, за която винаги сме мечтали!

Лечението с брекети и алайнери представлява лесен, естетичен и особено при алайнерите почти невидим терапевтичен концепт. Най-често пациентите се обръщат към нас с желанието да изправят зъбите си, но е важно да знаете, че дори и при съвсем равни зъби понякога захапката, т.е. начинът, по който са разположени двете челюсти една спрямо друга, може да е неправилна и да води до функционален проблем, който в дългосрочен план да причини прищраквания в челюстните стави, напрежение в дъвкателната мускулатура, затруднено и болезнено отваряне на устата, изтриване на зъбните повърхности, хронично главоболие и др. Всички изброени състояния са обратими, когато навреме се обърнете към специалист, така че препоръчваме на всеки, който страда от някой от тези симптоми, задължително да се консултира с нас.

Лечение в ранна възраст и юношество:

Зъбните несъответствия, които се открият в ранна възраст, могат да бъдат лекувани минимално инвазивно, чрез упражнения, снемаеми апарати или комбинация от двете. Не забравяйте, че върху развитието на челюстите може да се влияе само в процеса на растеж, затова е много важно да се вземат навременни мерки. Намесата на специалист в детството може да предотврати нуждата от лечение на по-късен етап, когато то би било по-комплексно, по-сложно и по-дълго. При някои състояния (много рядко) трябва да се започне с ортодонтско лечение още от тригодишна възраст (напр. при т. нар. „обратна“ захапка). В общия случай препоръката ни е да доведете детето си на ортодонтска консултация на 9 – 10г. дори да Ви се струва, че всичко с подредбата на зъбите е наред. Понякога захапката е проблемът, а това може да прецени само специалист!

Как става планирането на ортодонтското лечение?

Първото посещение при нас включва ортодонтски преглед и консултация. При втория прием се правят редица снимки, както и отпечатъци на зъбите Ви. Тези данни, в комбинация с две специални рентгенови снимки, са необходими на ортодонта, за да диагностицира внимателно проблемите и да изготви подробен индивидуален план за лечение, който ще представи при третото Ви посещение. Не се колебайте да задавате въпросите, които Ви вълнуват, във всеки един момент от визитите в нашата клиника. Нашият стремеж е да сте максимално спокойни и информирани относно всеки един аспект от предстоящото лечение.

Какво трябва да се направи преди ортодонтско лечение:

Преди началото на терапията е задължително устната кухина да се подготви за предстоящото ортодонтско лечение. Трябва да се проведе професионално почистване на зъбите и да се излекуват всички кариеси.

Трябва ли да се извадят всички мъдреци преди ортодонтско лечение?

В изключително голям процент от случаите мъдреците пречат на ортодонтското лечение, тъй като „избутват“ и разместват останалите зъби. Освен това те често не поникват, или се показват частично в устната кухина, като по този начин са нефункционални и причиняват редица други проблеми (кариес и разклащане на съседен зъб, възпаление, киста, подуване на бузата или шията, венечни джобове, локална пародонтоза, отслабване на челюстта и риск от счупването й и др.). Решението за екстракцията (изваждането) на мъдреците се взема след подробен анализ на рентгеновите снимки и обстоен преглед, като тук колаборацията между ортодонт и орален хирург е много важна.