Съвременна лицево-челюстна хирургия и естетична стоматология с биоматериали

Съвременна орална хирургия
и естетична стоматология с биоматериали

Защо "НАТУРАДЕНТ"?

В „НАТУРАДЕНТ“ прилагаме концепция, която решава Вашия дентален проблем чрез минимално инвазивни терапевтични техники и биоматериали, запазвайки анатомията и възстановявайки физиологичните и естетични характеристики на Вашата усмивка. Чрез редовни обучения и квалификации в страната и чужбина се стремим да сме винаги в крак със съвременните европейски и световни методи за лечение, за да можем да предложим най-добрата терапия на Вас, нашите пациенти.

Запазете час при д-р Кристиян Иванов – Стоматолог, Лицево-челюстен хирург, София
Не работим с Националната здравноосигурителна каса.

Услуги