щадящо и моментално облекчение, когато болката е нетърпима