Кистектомия

отстраняване на киста в лицево-челюстната област

Кистата е капсулован възпалителен процес, който с времето увеличава обема си, разрушавайки костта или меките тъкани около себе си. Тя може да е съпътствана с болка, подуване или абсцес, но може и до късен стадий напълно да липсват симптоми. В такива случаи кистозните образувания се виждат като случайна находка на рентгенови снимки. Открие ли се киста, тя трябва да бъде отстранена хирургично. При нас в „НАТУРАДЕНТ“ това се случва чрез кратка безболезнена интервенция с локална упойка. Когато манипулацията се проведе правилно, в повече от 90 процента от случаите костта и меките тъкани се възстановяват в следващите шест месеца, като задължително се правят контролни рентгенови снимки във времето, за да се изключи евентуален рецидив (повторно появяване на киста).