Апикална остеотомия

резекция на кореновите връхчета на възпален зъб

Нерядко „умъртвени“ зъби (след ендодонтско лечение) развиват или поддържат възпаления (апикален остит, апикален пародонтит) поради остатъчни бактерии в кореновите канали. Тези възпаления се характеризират със силни, туптящи болки, подувания и абсцеси, както и с тъмни петна около връхчетата на зъбните корени, видими на рентгеновите снимки. Тези петна отговарят на костни дефекти – грануломи и кисти – които с времето нарастват. В някои случаи едно повторно лечение на кореновите канали помага, но често възпалените зони са на места, недостъпни за ендодонтска терапия. Много от тези проблемни зъби биват вадени при неуспешно канално лечение, въпреки че съществува минимално инвазивен хирургичен метод за тяхното лечение, т. нар. „апикална остеотомия“ или резекция (отстраняване) на възпалените коренови връхчета чрез петнадесет-двадесетминутна напълно безболезнена интервенция с локална упойка. Ние в „НАТУРАДЕНТ“ практикуваме изключително ефикасно тази терапия и успяваме да спасим една голяма част от зъбите, обявени от други колеги за неспасяеми. В 95% от случаите се наблюдава трайно отстраняване на болките, възпаленията, грануломите и кистите, а Вие се радвате още много години на естествения си зъб!